Algemene voorwaarden

1. Bevestiging

Door uw bestelling te bevestigen, wordt een bindende overeenkomst aangegaan (“de Bestelling”). Nadat wij uw Bestelling hebben ontvangen, ontvangt u een automatische e-mail ter bevestiging van uw Bestelling. Wij behouden ons het recht voor om, zonder juridische consequenties en naar eigen goeddunken, uw bestelling te annuleren. Indien wij niet in staat zijn uw Bestelling te leveren in overeenstemming met de voorwaarden in de bevestiging van uw Bestelling, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u indien mogelijk een alternatief product aanbieden.


2. Handel met particulieren

Kimbrer Computer handelt alleen met bedrijven die een geldig btw-nummer hebben, en dus niet met particulieren. Dit betekent dat onze prijzen altijd exclusief btw worden vermeld.


3. Betaling

Kimbrer Computer biedt de volgende betaalmogelijkheden:


PayPal:

Als u PayPal als betaalmethode gebruikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar uw PayPal account. Wij nemen uw bestelling direct na ontvangst van de betalingsbevestiging in behandeling. Let op: Uw bij PayPal geregistreerde adres dient overeen te komen met het door u opgegeven verzendadres.

 

Creditcards:

Wij accepteren betalingen met Visa, Mastercard en Maestro. Creditcards worden met het volledige bedrag belast op het moment dat de goederen ons magazijn verlaten.

Om ervoor te zorgen dat de gegevens van uw creditcard beveiligd zijn, worden uw persoonlijke gegevens versleuteld via een SSL-server.
Zo is uw informatie beveiligd tegen toegang doorderden.

De betaaloplossing van Kimbrer Computer is gebaseerd op de SSL-norm, dat wil zeggen dat de informatie die in verband met de betalingstransactie verstrekt wordt, beveiligd
wordt door middel van versleuteling. SSL is de norm voor veilige betalingen en daarom is hiervoor gekozen.

Bankoverschrijving:

We accepteren betalingen via bankoverschrijving. Zodra de betaling op onze bankrekening is bijgeschreven, worden de goederen verzonden via de gekozen verzendmethode.

Bankgegevens:

Nordea Bank
Rekeninghouder: Kimbrer Computer ApS
SWIFT / BIC: NDEADKKK
IBAN: DK7420005036493587

 

4. Prijzen

Alle getoonde prijzen zijn exclusief btw en kosten voor service, betaling of verzending. Kimbrer Computer behoudt zich het recht voor om prijzen op elk gewenst moment te wijzigen en om bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren. We doen ons best om de nauwkeurigheid van alle prijzen, productspecificaties, voorraden en de staat van de producten te garanderen. Prijzen worden in de volgende valuta weergegeven:

- Deense kroon (DKK)
- EURO (EUR)
- Amerikaanse dollar (USD)

5. Productspecificaties en staat van producten

Tenzij anders vermeld, zijn alle te koop aangeboden producten refurbished of tweedehands producten. Al onze refurbished hardware is uitgebreid getest, van gegevens ontdaan, en gedekt door onze geld-teruggarantie.

Alle door ons vermelde specificaties zijn indicatief. Afwijkingen zijn mogelijk. U bent alleen verplicht dergelijke afwijkingen te accepteren indien deze geen significante negatieve waardevermindering van het product tot gevolg hebben.

Indien u een nieuw fabrieksverzegeld product wenst, kunt u hier contact met ons opnemen voor een offerte.


6. Btw-vrijstelling voor aankopen

Aan ondernemingen buiten Denemarken bieden we aankopen met btw-vrijstelling aan, voor zover wettelijk toegestaan. Om in aanmerking te komen voor de btw-vrijstelling dient er tijdens het betaalproces een geldig btw-nummer opgegeven worden. De prijs zonder btw is exclusief kosten voor service, betaling en verzending. Neem voor vragen over de btw-vrijstelling voor aankopen hier contact met ons op.


7. Plaatselijke belastingen (invoerrechten)

Houd er rekening mee dat er plaatselijk kosten van toepassing kunnen zijn (douanerechten, omzetbelasting), afhankelijk van uw locatie en de daar geldende invoervoorschriften. Alle kosten die betrekking hebben op invoer vallen onder de verantwoordelijkheid van de aankopende onderneming. We kunnen en zullen de waarde van het pakket bij de douaneaangifte niet verlagen om ervoor te zorgen dat u geen bijkomende kosten betaalt. Neem voor verdere vragen hier contact met ons op.


8. Levering (verzending)

Alle gekochte items worden binnen 24 uur verzonden.

Voor alle bestellingen binnen Europa worden verzendkosten aangerekend: € 10 (standaard verzending) of € 20 (express verzending). Voor bestellingen die buiten Europa geleverd worden, kunnen de verzendkosten variëren.

Kimbrer Computer maakt voor de verzending van de meeste kleine pakketten gebruik van UPS en TNT. Voor grotere zendingen kan een koeriersdienst nodig zijn.

De Bestelling zal naar verwachting worden geleverd in overeenstemming met de leverdatum die bij de Bestelling is vermeld, indien van toepassing, maar de levertijd is indicatief, en er kunnen altijd vertragingen optreden.


9. Eigendomsvoorbehoud

Alle producten die in het kader van een Bestelling worden geleverd, zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud. Wij behouden ons het volledige eigendomsrecht op en het economische eigendom van elke eenheid voor, niettegenstaande de levering aan u en het bezit en gebruik van de eenheid door u. Het eigendomsvoorbehoud blijft van kracht totdat u de totale vergoeding voor de betreffende eenheid hebt betaald, met inbegrip van toepasselijke rente, kosten en uitgaven.


10. Tekortkomingen en rechtsmiddelen

U dient het product vanaf het moment van levering zonder onnodige vertraging te onderzoeken. Uw rechtsmiddelen voor een tekortkoming, met inbegrip van gebreken en vertraging, vervallen als de kennisgeving hiervan niet zonder onnodige vertraging wordt ontvangen nadat de tekortkoming werd ontdekt of had moeten worden ontdekt. Onze aansprakelijkheid voor een tekortkoming, met inbegrip van gebreken en vertraging, vervalt uiterlijk 12 maanden na het tijdstip van levering van het product in kwestie en in elk geval uiterlijk 1 maand na het tijdstip waarop de tekortkoming plaatsvond.

Mocht uw product binnen de gegeven garantietermijn een defect vertonen (defect op het moment van levering), dan kunt u hier contact met ons opnemen voor de retourinstructies.

Voor zover wij een tekortkoming niet verhelpen, kunt u aanspraak maken op terugbetaling van de aankoopprijs. U hebt verder geen rechten op grond van gebreken aan het product.

Indien u een niet bestaand of niet reproduceerbaar defect meldt, kunnen wij aanspraak maken op betaling van de in verband hiermee bestede tijd en materialen.


11. Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van uw gederfde winst of inkomsten, verwachte inkomsten, bedrijfsschade, verlies van goodwill, bedrijfsonderbreking, verminderde bedrijfswaarde of verlies van gegevens.

Onze aansprakelijkheid met betrekking tot alle zaken die voortvloeien uit of in verband met een Bestelling, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, een schadevergoeding, de wet of anderszins, is beperkt tot een bedrag dat overeenkomt met 100% van de betalingen die wij uit hoofde van de Bestelling hebben ontvangen.

De aansprakelijkheidsbeperkingen beperken onze aansprakelijkheid niet met betrekking tot grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of fraude.

 

12. Garantie

Al onze producten worden geleverd met één jaar garantie vanaf de datum van aankoop, tenzij anders vermeld. Deze garantie dekt materiaal- en fabricagefouten die zich bij normaal gebruik van het product kunnen voordoen.


Voor geconfigureerde servers en opslagapparaten die na 1 maart 2023 zijn aangeschaft, bieden wij een uitgebreide garantie van drie jaar, eveneens vanaf de aankoopdatum. Deze extra dekking is een bewijs van de kwaliteit van onze maatwerkoplossingen en onze inzet om onze klanten de betrouwbaarheid en prestaties te garanderen die zij nodig hebben. Om de garantie van drie jaar te verkrijgen, moet uw configuratiebestelling online op onze webshop worden geplaatst. 


Let op: onze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongelukken of ongeoorloofde wijzigingen of reparaties. Bovendien is onze garantie beperkt tot de prijs van het product en dekt zij geen indirecte of gevolgschade, waaronder winstderving, gegevensverlies of ander economisch verlies.


Voor een garantieclaim kunt u contact opnemen met onze klantenservice op sales@kimbrer.com met uw ordernummer en een gedetailleerde beschrijving van het probleem dat u ondervindt. Wij zullen met u samenwerken om het probleem op te lossen en een oplossing te bieden, die naar eigen goeddunken reparatie, vervanging of terugbetaling kan omvatten. Elke vervanging of reparatie zal worden uitgevoerd bij Kimbrer Computer aan de Messevej 12, 9600 Aars, Denemarken. Kimbrer Computer kan geen reparatie of vervanging bij u ter plaatse uitvoeren. 


13. Productaansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor letsel aan personen of eigendommen als gevolg van het eigendom, bezit of gebruik van een product dat door ons is vervaardigd, verkocht, verhuurd of geleverd.


14. Geval van overmacht

Wij schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting voor zover en voor de duur dat wij verhinderd zijn de verplichting na te komen als gevolg van een geval van overmacht.

Gevallen van overmacht omvatten overmacht, oorlog, mobilisatie, uitval van telecommunicatie/infrastructuur, externe veiligheidsvoorvallen (bijv. aanvallen door hackers, aanvallen door computervirussen of ander destructief gedrag van derden) en soortgelijke omstandigheden, gezondheids- en veiligheidsbeperkingen en -aanbevelingen van overheidsinstanties, pandemieën, epidemieën, natuurrampen, stakingen, uitsluitingen, brand, schade aan productie-installaties, import- en exportvoorschriften en andere onvoorzienbare omstandigheden die buiten de macht van de betrokken partij liggen.


15. Retouren

Als een product om welke reden dan ook aan ons geretourneerd dient te worden, dient u altijd eerst hier contact met ons op te nemen.

Nadat we bericht hebben ontvangen over het retourneren van uw product, ontvangt u van ons via e-mail een retouropdrachtnummer (RMA) en verzendinstructies. Na ontvangst van uw RMA-nummer hebt u 14 dagen de tijd om het product naar ons te retourneren. Kimbrer Computer behoudt zich het recht voor om uw RMA te weigeren als de goederen na de genoemde periode van 14 dagen geretourneerd worden. Het RMA-nummer dient duidelijk vermeld te worden op de verpakking van de geretourneerde goederen. Na goedkeuring van uw claim wordt er een gelijkwaardig (niet-defect) product verzonden. Als we niet in staat zijn het product te vervangen, krijgt u uw geld terug. Hier kunt u meer lezen over ons Retourbeleid.


16. Aanmelden voor de nieuwsbrief

In deze bepaling leggen we uit hoe wij (Kimbrer Computer) persoonlijke gegevens gebruiken die wij over u verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven.

Door u aan te melden voor de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verzameling, de bewaring en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, conform de voorwaarden in deze bepaling. Het doel van onze nieuwsbrief is klanten en bezoekers op de hoogte te houden van het laatste nieuws, speciale aanbiedingen en informatie over onze producten en diensten. Aanmelden voor onze nieuwsbrief is niet verplicht.


Frequentie:

Wanneer u zich hiervoor aanmeldt, ontvangt u eens per twee maanden een nieuwsbrief.

Beperkte aansprakelijkheid:

We behouden ons het exclusieve recht voor om de nieuwsbrief te allen tijde te wijzigen of te beëindigen en u daarvan al dan niet op de hoogte te stellen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid tegenover u of derden indien we dit recht uitoefenen. Nieuwe functies die de huidige diensten op deze site uitbreiden of verbeteren, zullen ook onderhevig zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. We behouden ons ook het exclusieve recht voor om gebruikers/bezoekers zonder kennisgeving af te melden voor onze nieuwsbrief. We zullen dat doen met alle abonnees waarvan we concluderen dat ze met valse gegevens zijn aangemeld.

Dubbele verificatie:

We vragen alle abonnees om hun naam en e-mailadres te bevestigen na hun aanmelding. U ontvangt daarover een e-mail van Kimbrer Computer. Klik op de unieke link in die e-mail om uw e-mailadres te verifiëren.

Afmelden:

U kunt te allen tijde uw instellingen voor de nieuwsbrief wijzigen of ervoor kiezen om geen berichten meer te ontvangen, door de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief te gebruiken. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen en ons vragen u van de mailinglijst te verwijderen.

17. Toepasselijk recht en geschillen

Op elke bestelling is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van (a) regels die leiden tot de toepassing van ander recht en (b) het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG).

Geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een Bestelling dienen te worden beslecht door de gewone rechtbanken in Nederlandse en door onze plaats van vestiging.


18. Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden

Kimbrer Computer behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.
Print this page

Advies nodig bij het kopen of verkopen van hardware? Vul het formulier in en we komen terug.

Support

Wij reageren op alle werkdagen binnen 48 uur.

Openingstijden

  • Maandag tot donderdag: 08.30 – 16.30
  • Vrijdag: 08.30 – 15.30

This form is protected by reCAPTCHA - the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.