Privacy- en cookieverklaring

Kimbrer Computer ApS (“we”, “wij”, “ons” of “onze”) neemt uw privacy heel serieus.

We hebben deze privacyverklaring opgesteld om onze verbintenis inzake de privacy van de gebruikers van onze website duidelijk te maken. Lees onderstaande tekst voor meer informatie over ons privacy- en cookiebeleid en over de manier waarop we omgaan met de informatie die we verzamelen over de gebruikers van onze website.


Waarover gaat deze privacyverklaring?

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen en over mensen die onze website bezoeken, en hoe we die gegevens gebruiken.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de procedures van ondernemingen waarvan Kimbrer Computer ApS geen eigenaar is of waar we geen controle over hebben, en niet op die van personen die niet in dienst zijn of gecontroleerd worden door Kimbrer Computer ApS, inclusief contractgebonden derden die content leveren en websites van derden waarnaar Kimbrer.nl linkt.


Wie zijn wij?

Kimbrer Computer ApS is een Deense btw-plichtige onderneming (DK18630931). Ons kantoor en ons magazijn zijn geregistreerd op het adres Messevej 12, DK-9600 Aars, Denemarken.


Welke persoonlijke gegevens of informatie verzamelen we?

De persoonlijke informatie de we verzamelen kan uw naam, adres, e-mailadres en IP-adres bevatten, en informatie over de pagina's die u op deze website bezoekt en wanneer.


Hoe en wanneer verzamelen we informatie over u?

 •  
 • • Als u een vraag stelt via onze website of via de telefoon,
 •  
 • • Als u onze website gebruikt,
 •  
 • • Als u informeert naar een vacature,
 •  
 • • Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief,
 •  
 • • Als u voor of met onze onderneming werkt,
 •  
 • • Of als u visitekaartjes uitwisselt met een van onze medewerkers.

Hoe wordt de informatie over u gebruikt?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens of informatie om onze bedrijfsactiviteiten goed uit te voeren en u de beste informatie te geven over onze producten en diensten. We kunnen uw informatie gebruiken om:

 •  
 • • u nieuwe en gebruikte (refurbished) IT-hardware te leveren,
 •  
 • • vragen te beantwoorden die u stelt voorafgaand aan een overeenkomst of contract,
 •  
 • • u op de hoogte te houden van onze producten en diensten,
 •  
 • • een sollicitatie te verwerken,
 •  
 • • aan onze verplichtingen als werkgever te voldoen,
 •  
 • • de veiligheid van onze vestigingen en IT-infrastructuur te beschermen,
 •  
 • • of om u een factuur te sturen en betalingen op te volgen die u doet of die aan u gedaan worden.

We geloven dat al deze doelen gerechtvaardigd zijn vanwege onze rechtmatige belangen met betrekking tot het uitoefenen en bevorderen van onze bedrijfsvoering, vanwege de contractuele verplichtingen die we hebben om u de overeengekomen producten en diensten te leveren, en vanwege onze wettelijke verplichtingen als onderneming en als verantwoordelijke werkgever. Wilt u meer weten, lees dan hier verder:

 •  
 • • Klanten
 •  
 • • Potentiële klanten
 •  
 • • Sollicitanten
 •  
 • • Huidige en vroegere werknemers
 •  
 • • Leveranciers/verkopers
 •  
 • • Abonnees van de nieuwsbrief

Details over onze verwerking


  Soort bewaarde gegevens Bewaartermijn Hoe gegevens bewaard worden
Klanten • Naam en contactinformatie.

• Informatie en documenten met betrekking tot de diensten die we leveren, inclusief communicatie met u.

• Informatie over facturering en betaling.
We bewaren de informatie voor de duur van onze contractuele relatie met u en nog 6 jaar daarna.

We bewaren financiële gegevens gedurende 5 jaar volgend op het einde van het huidige boekjaar.
Gegevens worden bewaard op veilige servers in Denemarken.

Potentiële klanten

• Naam en contactinformatie.

• Informatie en documenten met betrekking tot de diensten die we leveren, inclusief communicatie met u.

We bewaren de informatie over u voor de duur van de aanvraag en nog 2 jaar daarna.

Gegevens worden bewaard op veilige servers in Denemarken.

Sollicitanten

• Naam en contactinformatie.

• CV en sollicitatie.

We bewaren de informatie over u voor de duur van de sollicitatieronde en nog 3 jaar daarna.

Gegevens worden bewaard op veilige servers in Denemarken.

Huidige en vroegere werknemers

• Naam, geboortedatum en contactinformatie.

• CPR-nummer.

• Bankgegevens.

• Informatie over uw kwalificaties en ervaring.

• Informatie met betrekking tot de dienstbetrekking.

We bewaren de informatie voor de duur van onze contractuele relatie met u en nog 6 jaar daarna.

Gegevens worden bewaard op veilige servers in Denemarken.

Leveranciers/verkopers

• Contactinformatie.

• Bankgegevens.

• Beschrijving van aangekochte diensten.

We bewaren financiële gegevens gedurende 5 jaar volgend op het einde van het huidige boekjaar.

Gegevens worden bewaard op veilige servers in Denemarken.

Abonnees van de nieuwsbrief

• Naam, bedrijfsnaam en e-mailadres.

We bewaren informatie over u zolang u geabonneerd blijft op de nieuwsbrief.

Lijsten van de geadresseerden, inclusief e-mailadressen, worden bewaard op een veilige ActiveCampaign-server in de VS, met als doel het per e-mail verzenden van de nieuwsbrief.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

We geven persoonlijke gegevens en informatie niet door, verspreiden, publiceren, verkopen of verhuren ze ook niet aan derden en delen ze niet met derden voor hun marketingdoeleinden.

We geven uw gegevens of informatie door als dat wettelijk vereist is, bijvoorbeeld vanwege een rechterlijke uitspraak of ter voorkoming van fraude of een ander misdrijf.

We kunnen uw informatie doorgeven aan onze externe dienstverleners, zaakwaarnemers of onderaannemers, met als doel het uitvoeren van een taak of het verlenen van diensten aan u namens ons (bijvoorbeeld om uw abonnementen te beheren). Maar we delen alleen de persoonlijke informatie die nodig is om die dienst te verlenen en we maken gebruik van een contract dat hen verplicht de informatie te beveiligen en niet voor hun eigen marketingdoeleinden te gebruiken.


Overdracht naar landen buiten de EER

Uw persoonlijke informatie is binnen de Europese Economische Ruimte (EER) beschermd door privacywetten, maar andere landen beschermen uw persoonlijke gegevens niet altijd op dezelfde manier. De EER omvat alle landen van de EU plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Kimbrer Computer ApS gebruikt online tools die gegevens buiten de EER opslaan.


Uw rechten

You have certU hebt een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Die rechten zijn:

 •  
 • • Het recht op informatie, waarvoor deze privacyverklaring bedoeld is,
 •  
 • • Het recht op toegang tot de gegevens die we over u bewaren,
 •  
 • • Het recht om u te verzetten tegen direct marketing,
 •  
 • • Het recht om u te verzetten tegen verwerking op basis van rechtmatige belangen,
 •  
 • • Het recht op verwijdering (in bepaalde gevallen),
 •  
 • • Het recht op gegevensoverdracht,
 •  
 • • Het recht om uw gegevens te laten corrigeren als ze niet juist zijn,
 •  
 • • Het recht om uw gegevens te laten beperken of afschermen voor verwerking.

Hoe kunt u uw gegevens updaten?

De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Veranderen uw contactgegevens, of wilt u andere informatie wijzigen die we over u hebben, neem dan contact met ons op via e-mail op sales@kimbrer.com of telefonisch via +31 (0) 20 369 0717.

Wilt u de gegevens voor uw abonnement op de nieuwsbrief veranderen of uw abonnement opzeggen, klik dan op de link “Je e-mailvoorkeuren beheren” onderaan elke nieuwsbrief. U kunt ons ook mailen via sales@kimbrer.com.


Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke gegevens?

U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die Kimbrer Computer ApS over u bewaart. Neem daarvoor contact met ons op via e-mail sales@kimbrer.com of per brief via Kimbrer Computer ApS, Messevej 12, DK-9600 Aars, Denemarken. U kunt ons ook telefonisch bereiken via +31 (0) 20 369 0717.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, via het Deense college voor de bescherming van persoonsgegevens (Datatilsynet).


Uw gegevens veilig bewaren

Wanneer u ons informatie geeft, ondernemen wij stappen om te garanderen dat die informatie veilig behandeld wordt en we doen ons best om de gegevens binnen onze interne systemen te beschermen.


Naar ons e-mailen

We maken gebruik van Transport Layer Security (TLS) voor de encryptie en bescherming van e-mailverkeer, conform de richtlijnen van de overheid. Als uw e-mailservice geen TLS ondersteunt, moet u zich realiseren dat e-mails die we verzenden of ontvangen onderweg misschien niet beveiligd zijn.

We controleren ook de e-mails die aan ons gestuurd worden, inclusief bijlagen, op virussen en malware. Denk eraan dat u er verantwoordelijk voor bent dat de e-mails die u verstuurt binnen de grenzen van de wet vallen.


Gebruik van cookies door deze website

Cookies zijn kleine stukjes tekst die door de websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Ze worden veelvuldig gebruikt om websites te laten functioneren, of efficiënter te laten functioneren, en om de eigenaars van de websites informatie te geven. Als u uw computer niet zo ingesteld hebt dat hij cookies blokkeert, plaatst deze website de volgende cookies op uw computer:

Cookie Naam en doel
Google Analytics –
_ga, _gid, _gat
Google Analytics verzamelt informatie waarmee we een beter inzicht krijgen in de interacties met onze websites en die deze ervaring uiteindelijk kan verbeteren om u beter van dienst te zijn.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die aangeboden wordt door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden op uw computer, om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt door Google doorgestuurd naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om voor onze sitebeheerders verslagen op te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het gebruik van internet.

Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden als dat wettelijk vereist is of als die derden de informatie namens Google verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens die door Google bewaard worden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de daarvoor bestemde instellingen van uw browser aan te passen. Als u dat doet, kunt u mogelijk niet van alle functies van deze website gebruikmaken.

Om niet langer gevolgd te worden door Google Analytics voor alle websites, gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

We herzien onze privacyverklaring regelmatig. Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 24 januari 2022.

Advies nodig bij het kopen of verkopen van hardware? Vul het formulier in en we komen terug.

Support

Wij reageren op alle werkdagen binnen 48 uur.

Openingstijden

 • Maandag tot donderdag: 08.30 – 16.30
 • Vrijdag: 08.30 – 15.30

This form is protected by reCAPTCHA - the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.